Search Mallstuffs

Flag Counter
Spirituality, Knowledge and Entertainment
Latest Articles


'Om Jai Jai Shri Shani Maharaj, Swami Jai Shani Maharaj | Krupa karo

'Om Jai Jai Shri Shani Maharaj, Swami Jai Shani Maharaj |
Krupa karo
'Om Jai Jai Shri Shani Maharaj, Swami Jai Shani Maharaj | Krupa karo hum din raj par, Dukh hariyo prabhu aaj || Om…… ||1|| Suraj ke tum balak hokar, jag main bade balwan | Sab devo main tumhara, pratham maan hai aaj || Om…… ||2|| Vikramraj ko hua ghamend, apane shrethan ka | Chaknaachur kiya buddhi ko, hila diya sartaj || Om…… ||3|| Prabhu Ram aur Pandavji ko, bhej diya banwas | Krupa hoi jab tumhari, swami bachai unki laaj || Om……. ||4|| Surya sa raja Harichandra ka, bech diya parivar | Pas hue jab sat pariksha main, dekar dhan aur raaj || Om…….||5|| Makhanchor ho Krishna kanhaai, gaiyyan ke rakhwar | Kalank madhe ko dhoya, dhare hai roop virat || Om…….. ||6|| Main hoon din adnyani, bhul bhai hamse | Kshma shanty do narayan, pranam lo maharaj || Om……. ||7|| Om Jai Jai Shri Shani Maharaj, Swami Jai Shani Maharaj ||'
Published 3 years ago

Source:
https://hi-in.facebook.com/198745846823004/photos/a.198748950156027.47144.198745...

Share this to your friends. One of your friend is waiting for your share.


Post Comment
If you can't see comments, then please hover here.

Related posts

Software developer by profession,
Poet by hobby,
Blogger by Passion
Birth Place: Munger, Bihar
Residence: Mumbai, Maharashtra
Prof exp: 8 years

Read More about me

Read my daily what'sapp quotes
Most Viewed Articles

Latest Spiritual Videos


Latest Funny Videos

Latest News

Latest Social Post
Latest WhatsApp Quotes